Czym jest prawo patentowe?

Prawo własności przemysłowej jest zbiorem regulacji dotyczących zasad, na jakich poszczególne znaki, wzory czy wynalazki mogą zostać objęte ochroną. Wskazuje także na konsekwencje jego nieprzestrzegania i podaje, jakie procedury obowiązują podczas zgłaszania wniosków o ochronę do Urzędu Patentowego i w razie stwierdzenia naruszeń. Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia merytorycznego w tym zakresie powinny skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii radcy prawnego. W Toruniu rozwiązaniem będzie zdecydowanie się na usługi Kancelarii Prawnej Mariusza Lecińskiego. Przekonajmy się, co chroni prawo patentowe, dlaczego jest ważne i jaką ochronę oferuje.

Co może zostać objęte ochroną?

Prawo własności przemysłowej ochrania patenty zgłoszone do Urzędu Patentowego, a więc nowe, unikalne i nieoczywiste rozwiązania techniczne nadające się do wdrożenia. Dotyczy też znaków towarowych będących wyróżnikami poszczególnych firm lub oferowanych przez nie produktów, a także wzorów użytkowych, czyli produktów o konkretnej budowie i strukturze oraz wzorów przemysłowych, a zatem wyrobów o unikalnym wyglądzie.

Dlaczego prawo patentowe jest tak ważne i jaką ochronę oferuje?

Przygotowywanie nowych produktów i wzorów, a także opracowanie wynalazków wymaga znacznych nakładów finansowych oraz poświęcenia dużych ilości czasu. Bezprawne korzystanie z rezultatów takich prac jest działaniem na szkodę ich autora, który zadbał o dokonanie ich prawidłowego zgłoszenia. Naruszający jego prawa muszą się liczyć z nakazem zaprzestania takich działań i koniecznością wypłacenia odszkodowania. Warto pamiętać, że naruszanie wzorów i patentów jest też zagrożone karą grzywny oraz ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, a przy uzyskiwaniu w wyniku naruszenia korzyści materialnych do 2 lat.