Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych to część prawa handlowego, które z kolei jest dziedziną prawa cywilnego. Normuje powstawanie, funkcjonowanie, a także likwidowanie i przekształcanie spółek. Polegają one na działalności kilku podmiotów, która odbywa się na podstawie umowy lub statucie. Spółki handlowe dzielą się na osobowe i kapitałowe. Te pierwsze dzielą się na spółki:

  • jawne,
  • partnerskie,
  • komandytowe,
  • komandytowo-akcyjne.

Natomiast do spółek kapitałowych zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Świadczę usługi dotyczące prawa spółek handlowych, dlatego mogą Państwo liczyć na moją pomoc we wszystkich kwestiach związanych z ich prowadzeniem. Pomagam w założeniu, przekształceniu i likwidacji różnych rodzajów spółek. Podpowiadam również, jak prawidłowo zarządzać spółkami i chętnie odpowiadam na wszystkie pytania Klientów.

Pomoc prawnika w prawie gospodarczym

Prawo gospodarcze jest znacznie szersze niż prawo handlowe. Dzieli się ono na prywatne i publiczne. W ramach publicznego prawa gospodarczego normowane są stosunki dotyczące interesu publicznego. Określa ono funkcje państwa, a także organów UE w gospodarce. Publiczne prawo gospodarcze określa również kompetencje poszczególnych organów publicznych. Ponadto odnosi się do praw i obowiązków wszelkich podmiotów gospodarczych. W sprawach dotyczących prawa gospodarczego często okazuje się przydatna pomoc prawnika. Oferuję usługi związane zarówno z prawem cywilnym, jak i gospodarczym, a także wieloma innymi gałęziami prawa.