Windykacja należności

Jednym ze sposobów na odzyskanie zadłużenia jest windykacja należności. Zapewnia ona przedsiębiorstwu płynność finansową. Oferuję pomoc w zakresie odzyskiwania nie tylko pożyczek, ale także kar i niezapłaconych czynszów. W tym celu wykonuję czynności prawne, dzięki którym dłużnik decyduje się na oddanie zobowiązań. Na początku stosuję łagodne działania, polegające na wysłaniu do dłużnika odpowiednich wiadomości wzywających go do zapłaty. Jeżeli spłata nadal nie następuje, to proponuję mojemu Klientowi skierowanie sprawy do sądu, co sprawi, że dłużnik może zostać wpisany na listę dłużników. Pomagam przeprowadzić windykację należności zarówno firmom, jak i osobom fizycznym. Proces składa się z kilku etapów, których celem jest odzyskanie wszystkich należności.

Jakie są etapy procesu windykacji należności?

Windykacja należności składa się z trzech głównych etapów. Jeśli dłużnik zareaguje na pierwsze działania, to niepotrzebne są kolejne, bardziej zdecydowane kroki. Odzyskanie zadłużenia można podzielić na:

  • postępowanie polubowne – polega na poinformowaniu dłużnika o niespłaconym zobowiązaniu i wystosowaniu specjalnego pisma, wzywającego do zapłaty. Dzięki temu dłużnik dowiaduje się, że wierzyciel zatrudnił osobę odpowiedzialną za odzyskanie zadłużenia. W wielu przypadkach ten krok okazuje się wystarczający, ponieważ dłużnicy chcą uniknąć postępowań sądowych. Etap pozwala na polubowne rozwiązanie sprawy. Po nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem można podpisać porozumienie, które będzie określało nowe terminy spłaty zaległości,
  • postępowanie sądowe – jeśli dłużnik nie reaguje na wiadomości, należy skierować sprawę do sądu. Przed złożeniem odpowiedniego wniosku warto przygotować pełną dokumentację dotyczącą sprawy. Powinna ona zawierać również udokumentowane próby nawiązania kontaktu z dłużnikiem. Pomagam Klientom przygotować dokumenty, a następnie reprezentuję ich w trakcie postępowania,
  • postępowanie egzekucyjne – jest to ostatni etap, dzięki któremu wierzyciel może odzyskać zobowiązanie od dłużnika. Polega na skierowaniu wniosku do komornika, który może zająć wynagrodzenie, rachunki bankowe, a także wszelkie ruchomości oraz nieruchomości należące do dłużnika.