Prawo administracyjne

Prawo administracyjne określa relacje zachodzące pomiędzy organami państwa a obywatelami w zakresie praw i obowiązków. Jest to gałąź prawa, która w znaczący sposób wpływa na życie społeczeństwa, ponieważ odnosi się do codzienności. Dotyczy m.in. prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska czy samorządu terytorialnego. Prawo administracyjne ma zastosowanie w przypadku budowy domu, konieczności segregacji odpadów oraz zarejestrowania urodzenia bądź śmierci. W ramach mojej kancelarii oferuję obsługę prawną dotyczącą ochrony i realizacji uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Pomagam Klientom przygotować odpowiednie dokumenty, wyjaśniam niezrozumiałe zagadnienia prawne i reprezentuję ich podczas postępowania.

W jakich sprawach z zakresu prawa administracyjnego mogę pomóc?

Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego obejmuje przede wszystkim reprezentację w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym m.in. reprezentację:

  • w postępowaniach przed organami I i II instancji,
  • w postępowaniach nadzwyczajnych,
  • przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • przed Urzędem Patentowym,
  • przed sądami administracyjnymi,
  • przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Udzielam porad prawnych dotyczących inwestycji budowlanych, drogowych, a także liniowych. Usługi obejmują również planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, wpisy do rejestru zabytków oraz cofnięcia pozwolenia na broń. Jeśli potrzebują Państwo pomocy dotyczącej spraw związanych z prawem administracyjnym, to można się ze mną skontaktować telefonicznie lub mailowo, a następnie umówić się na spotkanie.