Na czym polega przekształcenie spółki?

Działalność biznesowa może być prowadzona w różnych formach prawnych. Wybrana przy rozpoczynaniu działalności może być jednak zmieniana w czasie jej trwania. Przedsiębiorca w ramach dostępnej puli może wybrać taką, która będzie najlepiej odpowiadała potrzebom. Warto jednak pamiętać, że przekształcanie spółek rzutuje na obowiązki księgowe, rodzaj płaconych podatków oraz poziom koniecznych formalności. Przekonajmy się, jakie są możliwości zmiany formy prawnej i sprawdźmy, co się z tym wiąże.

W jaki sposób można przekształcać spółki

Istnieje kilka form prawnych, w jakich można prowadzić działalność biznesową. Najpopularniejsza to jednoosobowa działalność gospodarcza, jednak przy większych przedsięwzięciach częściej wybierane są spółki osobowe lub kapitałowe. W pierwszym przypadku w grę wchodzi spółka cywilna lub jedna ze spółek prawa handlowego. Może to być spółka jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna. Spółkami kapitałowymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Jeżeli chodzi o możliwe zmiany, to dopuszczalne jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową. Spółki cywilne mogą stać się spółkami osobowymi albo spółkami prawa handlowego. Spółki osobowe mogą zostać przekształcone w spółki kapitałowe. Przepisy pozwalają też na zmianę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Co można zyskać, przekształcając spółkę?

Przekształcenie spółki daje możliwość optymalnego dostosowania jej do potrzeb wynikających z rozmiarów, przychodów oraz skali odpowiedzialności i najkorzystniejszego sposobu zarządzania. Atutem procedur przekształceniowych jest zachowanie nazwy, NIP-u oraz REGON-u, a także uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości dotychczas istniejącego podmiotu.