Windykacja przedsądowa - co to właściwie jest?

Wiele osób boryka się z problemem zadłużenia. Nie chodzi tu tylko o sytuacje, w której to my jesteśmy zadłużeni, ale czasem znajdujemy się dokładnie po drugiej stronie, czyli ktoś ma wobec nas dług. Jeśli dług ten jest spłacany w ustalonej wcześniej formie, nie ma z tym problemu. Są jednak sytuacje, w których nie możemy odzyskać naszych pieniędzy, ale nie chcemy podejmować od razu radykalnych kroków. Co zrobić w sytuacji, kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

Na czym polega windykacja przedsądowa?

Jeśli nasz dłużnik przestał lub w ogóle nie zaczął spłacać nam naszego długu, ale nie chcemy od razu iść z tą sprawą do sądu, z pomocą przychodzi nam windykacja przedsądowa. Windykacją taką zajmują się firmy windykacyjne oraz kancelarie prawne posiadające również usługi windykacji. Możemy również zająć się tym sami, jednak doświadczenie firm windykacyjnych i pisma dostarczane od takich właśnie firm wywierają większy wpływ na dłużnika niż pisma wysłane przez nas prywatnie. Na usługę taką składa się parę czynników. Pierwszym z nich jest przekazanie sprawy firmie, która ma nam pomóc w ściągnięciu długu z naszego dłużnika. My jako wierzyciele dostarczamy wszelkich potrzebnych informacji o długu, np. z jakiego tytułu on wynika. Doręczamy również dokumenty potwierdzające, że taki dług w ogóle istnieje. Firma windykacyjna na ich podstawie ustala plan działania. Pierwszym krokiem jest telefon do dłużnika w celu ustalenia powodów braku zapłaty zobowiązania wobec wierzyciela oraz próba podjęcia z nim ugody na inny termin spłaty. Jeśli dłużnik dalej lekceważy spłatę swojego zobowiązania, zostaje do niego wysłane (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) pierwsze wezwanie do zapłaty, w którym przypominamy o zaległym terminie spłaty danego zobowiązania. Jeśli po raz kolejny dłużnik zlekceważy to pismo i nie spłaci swojego zobowiązania, należy wysłać mu ponowne wezwanie do zapłaty, ale tutaj należy ustalić nowy termin spłaty oraz poinformować dłużnika o wystąpieniu ewentualnych odsetek z racji zwłoki. Po każdorazowym wysłaniu wezwania do zapłaty, powinno się wykonać telefon do dłużnika w celu ustalenia przyczyny braku spłaty. Powinniśmy również nakłonić go do polubownego załatwienia sprawy, celem uniknięcia odsetek wynikających ze zwłoki w spłacie danego długu. Jeśli dłużnik mimo wszelkich prób i pism nie respektuje konieczności spłaty długu, należy wysłać mu przedsądowe wezwanie do zapłaty. W wezwaniu tym należy poinformować dłużnika o ostatecznym możliwym terminie spłaty zadłużenia. Należy też zawrzeć informację odnośnie kosztów postępowania sądowego, które zostaną dopisane do kwoty jego zadłużenia. Jeśli działania te mimo podjętych wszelkich starań nie przynoszą pożądanych efektów, w celu ściągnięcia długu należy wystąpić na drogę sądową. Jeśli kwota nie przekracza 30 000 zł, możemy z taką sprawą udać się do najbliższego nam Sądu Rejonowego. Natomiast w przypadku długów powyżej tej kwoty, sprawę należy skierować do Sądu Okręgowego. Po złożeniu takiego wniosku firma windykacyjna wynajęta przez wierzyciela lub on sam powinien ustalić majątek dłużnika, a w momencie uzyskania prawomocnego wyroku powinniśmy sporządzić wniosek o postępowanie egzekucyjne. Po tak zakończonej sprawie komornik zajmie się dalszą egzekucją naszego długu.